Produkter

PRODUKTER

På Reftele Gjuteri använder vi oss av fyra metoder när vi framställer aluminiumgods:


handformning, blockformning, kokillgjutning och maskinformning av typen Mass-Matic.

Vi vänder oss till kunder i vitt skilda branscher såsom:


fordonsindustrin, pumpindustrin och livsmedelsbranschen.
 Handformning

Handformning på bland annat råsand är en oslagbar formningsmetod vid tillverkning av aluminiumgjutgods i serier om fem till tio exemplar med en vikt av till exempel 100 kg.

 Kokillformning

Kokillgjutning är anpassad till små och medelstora serier

 Blockformning

Blockformning används till större gjutgods och kortare serier.

 Maskinformning

Vi tillverkar också olika sorters prototyper. Vi skapar förserier på 40-60 detaljer innan vi tillverkar ett pressgjutningsverktyg för att se så att produkten fungerar.

 Se några exempel på våra produkter