Material

MATERIAL

Aluminium är ett material med goda

 

egenskaper som gör det möjligt för oss

 

att skapa produkter med hög kvalitet.

Aluminium har:

 

+ god hållfasthet

 

+ hög ledningsförmåga

 

+ god gjutbarhet